Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht tegen een tarief van €25,00.
  3. Betaling geniet bij voorkeur per pin, direct na de behandeling. U krijgt een factuur mee om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.
  4. Indien u niet in de gelegenheid bent direct te betalen kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO0349936633 ten name van BuiC te Sint-Oedenrode. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, stuurt BuiC u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan BuiC te voldoen.
  7. Indien BuiC niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling heeft ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengt BuiC kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.