Contractvrij werken

Contractvrij werken

Ik heb ervoor gekozen contractvrij te werken. Dit wil zeggen dat ik geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. De eisen die zorgverzekeraars stellen en de vergoeding die zij daarvoor geven draagt mijns inziens niet bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Om de beste zorg te kunnen leveren kies ik ervoor geen tijd te verspillen aan verplichtingen die gesteld worden door de zorgverzekeraar maar deze tijd liever te besteden aan daadwerkelijke zorg.

Doordat ik contractvrij werk declareer ik niet direct bij de zorgverzekeraar. U kunt uw behandeling direct, via pin, afrekenen. U krijgt van mij een factuur mee die u in kunt indienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis krijgt u een groot deel van dit bedrag terug.

Check voor uw behandeling wat u terug kunt vragen bij uw zorgverzekeraar!

Werken zonder contract betekent niet dat je geen verplichtingen hebt. BuiC moet, net als elke andere praktijk, voldoen aan de wet, de NZa-regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep naleven. Daarnaast ben ik BIG-geregistreerd, sta ik ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en ben ik lid van de beroepsgroep fysiotherapie (KNGF).