Wie is BuiC?

Elske Berkvens (1986)

In 2008 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en gaan werken in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. In het ziekenhuis werk ik voornamelijk op de intensive care en op het sport medisch centrum. Een groot deel van mijn tijd houd ik me binnen het buikwandcentrum bezig met de behandeling van patiënten met buikwandproblemen.

Omdat ik veel vragen had over de behandelingen die wij als fysiotherapeut toepassen, ben ik fysiotherapiewetenschappen gaan studeren. Hiervoor ben ik in 2011 afgestudeerd. In het ziekenhuis doe ik nu ook onderzoek naar de beste fysiotherapeutische behandeling bij buikwandproblematiek. 

Door de nauwe samenwerking met de chirurgen van het buikwandcentrum in het Elkerliek ziekenhuis heb ik de afgelopen jaren veel expertise opgedaan op het gebied van buikwandproblematiek. Mijn kennis en ervaring wil ik graag voor meer mensen toegankelijk maken, vandaar dat ik gestart ben met mijn eigen praktijk.

Sinds 1 Maart 2020 mag ik mezelf dan ook eigenaresse noemen van mijn eigen gespecialiseerde praktijk: BuiC!

“Ik ga voor niets minder dan gespecialiseerde, kwalitatief goede zorg… de beste oplossing voor mijn patiënten.”

Meest relevante scholingen

 • Opleiding Fysiotherapie Avans Hogeschool Breda (afgestudeerd 2008)
 • Fysiotherapiewetenschappen, Universiteit Utrecht (afgestudeerd 2011)
 • Echografie van longen en diafragma
 • Echografie van de romp
 • GCP training
 • Diastaseproblematiek diagnostiek & Behandeling (Woman’s Health Academy)
 • Dry needling (extremiteiten, romp, hoog cervicaal)
 • Congres European Hernia Society (EHS)
 • Basiscursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief’ NPI (2021)
 • Vervolgcursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm’ NPI (2021)

Publicaties

 • Artikel: ‘Pré- en postoperatieve fysiotherapie bij grote buikoperaties en littekenbreuken’. Fysiopraxis (vakblad KNGF) Mei 2019 p. 39 (link)
 • Artikel: ‘Pré- en postoperatieve fysiotherapie bij grote buikoperaties en littekenbreuken’.O2 Oedeem & Oncologie (vakblad voor oedeem- & oncologie fysiotherapie) December 2019
 • PREPARE study; Preoperative Exercise therapy in Patient waiting for complex Abdominal wall Reconstruction. (link)
 • The male rectus diastasis: a different concept? (link)
 • Mede auteur Richtlijn Littekenbreuk – Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) (link)

Lezingen / posterpresentaties

 • Posterpresentatie ‘Rehabilitation after ventralhernia surgery in the Netherlands: a survey’ op het EHS congres Copenhagen (2021)
 • Presentatie ‘PREPARE study’ op het European Hernia Society (EHS) congres Hamburg (2019)
 • Presentatie CASH (opleidingsdagen chirurgie) over fysiotherapie bij buikwandoperaties (2017)
 • 11 Lezingen voor het KNGF getiteld ‘Pré- en postoperatieve fysiotherapie bij grote buikoperaties en littekenbreuken

Nevenactiviteiten

 • Extern beoordelaar afstudeerscripties Fontys Hogeschool Eindhoven